Pravidlá

Všeobecná pravidla

[1] Hráč se zavazuje v plné míře respektovat pravidla serveru, všeobecné a obchodní podmínky serveru. Hraním na serveru hráč uděluje souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jejich zpracování ve smyslu nařízení EU GDPR(General Data Protection Regulation).

[2] Hráč se v plné míře zavazuje, že bude dodržovat všechny zákony a ustanovení České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány žádné projevy xenofobie, rasismu, nebo homofobie.

[3] Na serveru Teamspeak je zakázáno využívat jiný, než herní nick.

[4] Jakékoliv griefování majetku se zakazuje!

[5] Zakazují se jakékoliv podvody na jiných hráčích. Kdo jiného uvede do omylu s úmyslem ho poškodit, nebo mít z jeho omylu prospěch, dopouští se podvodu.

[6] Nenadávej, neurážej a nevysmívej se druhým. Chovej se slušně a eticky.

[7] Nepoužívejte nevhodné, vulgární, nebo nicky zaměnitelné s nickem člena A-Teamu.

[8] Nespamuj chat (lokální, globální), nežádej o OP, itemy, ranky, moby, změnu času/počasí, nebo úpravu terénu World Editem.

[9] Na serveru se zakazuje jakákoli NEPOVOLENÁ REKLAMA.

[10] Nekaž hru ostatním hráčům a v průběhu PvP souboje se neodpojuj z boje, nebo ze hry (trestá se banem). Nezabíjej hráče tzv. spawn killem, pokud několikrát zabiješ stejného hráče, nebo na sebe naportuješ kamarády, kteří ho zabijí za účelem znepříjemňování hry a šikany jiného hráče, považuje se to za hrubé porušení pravidel.

[11] Nepoužívej cheaty a nezneužívej herní bugy! Hráč je povinen každý bug okamžitě nahlásit.*

[12] Platí zákaz používání externích, nebo interních programů, které vykonávají práci za hráče (např. autofish) a jakýchkoliv scriptů, nebo maker.

[13] Platí zákaz vytváření teleportačních stanovišť na místech, která ohrožují zdraví, nebo bezpečnost hráče s úmyslem neférového zabití jiného hráče.

[14] Hráč nemá právo požádat, aby ban byl udělen jemu samotnému.

[15] Zákaz jakýchkoliv podvodů na hráčích, členech A-Teamu, nebo všeobecných povodů

[16] Pokyny člena A-Teamu jsou pro hráče závazné a hráč je musí respektovat. Pokud s rozhodnutím hráč nesouhlasí, může se obrátit na herní fórum.

[17] Platí zákaz napomáhání, nebo navádění jiných hráčů k porušování pravidel.

[18] Hráč má povinnost průběžně sledovat pravidla na webu v případě jejich změny. Při rozhodování jsou vždy použita pravidla na webu.

[19] Žádost o unban může hráč podat na fóru. Žádosti o unban podané ve hře, nebo na TS3 serveru nebudou akceptovány.

[20] Každý hráč může mít pouze jeden herní účet. V případě, že se na jednom počítači, resp. IP adrese nachází vícero hráčů, oznamte tuto věc neprodleně Admin teamu.

[21] Hráč je za bezpečnost účtu zodpovědný v plném rozsahu.

[22] V případě banu je přísně zakázané obcházet ban vytvořením nového účtu!

Entity a Redstone

[23] Na serveru je přísně zakázáno mít postavené jednoblokové farmy na zvířata, které nadměrně zatěžují server. Zároveň je přísně zakázáno mít v rámci chunku víc jak 70 entit a tile-entit současně.**

[24] Jakákoliv farma, nebo jiná stavba či konstrukce, která způsobuje nadměrné zatížení serveru (např. velké množství tile-entit, příliš rychlé obvody apod.) musí být před uvedením do provozu zkontrolovány členem Admin teamu , který má při jejich schvalování konečné rozhodnutí.

[25] Je přísně zakázáno využívat nadměrné množství item framů v residencích, ať už na označení skladů, nebo prodávaných položek . V případě obchodů se může v přiměřeném množství použít itemframe na označení tovaru, který se jinak označit nedá.

Těžba a krajina

[26] Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem devastovat krajinu (např. povrchovou těžbou). V opačném případě je potřebné a nevyhnutelné krajinu opravit tak, aby nebylo poznat, že se tam těžilo.

[27] Jednoblokové stavby do výšky narušující přírodní vzhled krajiny jsou zakázané!

[28] Při těžbě dřeva sekej celé stromy. Levitující stromy nevytvářejí pěkný a přirozený vzhled krajiny. Pokud-li vytěžíš strom, nezapomeň zasadit sazenici.

Tresty a dokazování

[29] Helper, Builder, Administrátor a Majitel můžou udělit v případě porušení pravidel následující tresty podle závažnosti prohřešku:

  • trest propadnutí věci
  • trest finanční pokuty až do výšky 90% hráčovo majetku
  • trest odnětí svobody v jailu na dobu přiměřenou, pričemž dobu určí Administrátor
  • trest dočasného mute
  • trest trvalého mute
  • trest dočasného banu
  • trest trvalého banu
  • trest trvalého IP banu

[30] O délce a druhu trestu rozhoduje Admin team nezávisle.

[31] Za důkazový materiál se považují screenshoty obrazovky, případně záznamy z logu, avšak o míře věrohodnosti předložených důkazů rozhoduje A-Team z důvodu možného falzifikátu.

[32] Za důkaz se považuje i výpověď svědka, avšak je potřeba zajistit jeho důvěryhodnost.

[33] Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena Admin teamu, avšak v případě nesouhlasu se může prostřednictvím herního fóra odvolat na přehodnocení rozhodnutí na vedení serveru. Hráč musí mít však na paměti, že člen vedení může rozhodnout jinak, nebo trest zvýšit. Rozhodnutí vedení je konečné a není možná vůči němu uplatnit žádný opravný prostředek.

[34] Pokud-li se hráč přizná k porušení pravidel, není třeba předkládat další důkazové materiály a rozhoduje se přímo o trestu. Přiznání je polehčující okolností, která má vliv na udělenou výšku trestu.

* Herní bug – je neúmyslné chování itemu, schopnosti, části hry, nebo celého serveru, které je v rozporu se základním pravidlem fair play a může zásadním, nebo nepatrným způsobem narušit herní mechaniku, fungování pluginu, fungování serveru, nebo jeho součástí (např. ekonomika, dungeony,questy,skilly apod.).

** Entita a Tile-Entita – Pro účely výkladu pravidel se za Entitu považuje jakýkoliv mob – pasivní, friendly, nebo hostile. Za Tile-Entitu se považuje armorstand, itemframe, hopper, dropper, dispenser, trapped-chest, chest, repeater a pod.