VOP

Všeobecné podmínky

 • Hráč se zavazuje v plné míře respektovat pravidla serveru, všeobecné a obchodní podmínky serveru. Hraním na serveru hráč uděluje souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jejich zpracování ve smyslu nařízení EU GDPR (General Data Protection Regulation).
 • Na serveru se zakazuje jakákoli nepovolená reklama. Pro účely výkladu pravidel považujeme název konkurenčního serveru, IP konkurenčního serveru, nepovolených Twitch, nebo Youtube kanálů, případně jiné odkazy komerčního, nebo nekomerčního charakteru. Vyjímku na toto pravidlo může udělit vedení serveru.
 • Uvedená pravidla jsou závazná pro všechny hráče, členy admin týmu a vedení na serveru DarkTerminus.
 • Finanční podpora hráčů ve vztahu k serveru neumožňuje porušování pravidel a neuděluje jim žádnou výhodu při posuzování, nebo aplikaci pravidel.
 • Všechen virtuální majetek na serveru DarkTerminus je ve výhradním vlastnictví serveru DarkTerminus a nemůže být žádným způsobem od serveru vymáhán.
 • Server DarkTerminus si vyhrazuje právo dočasně přerušit funkčnost, nebo činnost serveru bez předchozího ohlášení a bez udání důvodu.
 • Server DarkTerminus není serverem patřícím, ani jinak spojeným s firmou Mojang a nesmí se s touto firmou spojovat. Primárním účelem serveru je zábava a volnočasová aktivita.
 • Server vede tým administrátorů. Člen týmu administrátorů od vás nikdy nebude žádat, abyste mu poskytli své heslo k hernímu účtu. Člen týmu administrátorů není oprávněn vykonat změnu vašeho přihlašovacího hesla, taktéž není oprávněn vás informovat o znění hesla.
 • Hráč je povinen průběžně na webu kontrolovat sekci Pravidla a VOP z důvodu případného doplnění.
 • Každý hráč má právo vědět v případě porušení pravidel důvod jeho zabanování.
 • V případě banu má hráč právo požádat o unban prostřednictvím herního fóra na webu.
 • Server DarkTerminus je apolitický, z toho důvodu není možné na něm vykonávat propagaci politických stran, hnutí, nebo občanských sdružení s politickým zaměřením.
 • Pokud-li dojde ze strany hráče k úmyslnému, nebo neúmyslnému poškození serveru, má vedení serveru právo hráče zabanovat i v případě, že to není uvedeno v pravidlech. Taktéž má vedení serveru právo v případě fyzického, či logického poškození serveru požadovat od hráče odškodnění ve smyslu Občanského zákoníku.
 • Hráč hraním na serveru uděluje souhlas s případným zveřejněním e-mailu na webu a zároveň uděluje souhlas na logování veškeré komunikace ve hře a na webu.
 • Herní účet hráče je nepřenosný a není možné s ním obchodovat. Jakékoliv převody účtů na jiné osoby, než na osobu původního majitele, ať už koupí, darováním, nebo jiným způsobem nabytí, povedou k trvalému zablokování herního účtu.
 • Herní server si vyhrazuje právo před aktivací ranku v případě SMS donatingu, vyžádat kontrolní kód majitele mobilního telefonu za účelem ochrany před zneužitím.
 • Na server je zakázané se připojit s použitím VPN klienta, resp. prostřednictvím Proxy IP adresy. Hráč může požádat o vyjímku na připojení prostřednictvím VPN klienta, nebo Proxy IP adresy prostřednictvím e-mailu na adrese podpora@darkterminus.cz, pričemž musí svoji žádost řádně odůvodnit. Rozhodnutí o udělení vyjímky na připojení uděluje člen vedení serveru.

Podmínky podpory serveru

Poskytnutím jakékoliv finanční podpory na provoz serveru automaticky souhlasíte s těmito podmínkami:

 • Příspěvek na server poskytujete dobrovolně, z vaší svobodné vůle a bez nátlaku.
 • Jste způsobilý k právním úkonům, nebo se zasláním příspěvku na server souhlasil Váš zákonný zástupce.
 • Příspěvek na server je nevratný a považuje se za dar ve smyslu právní úpravy podle Občanského zákoníku.
 • Za příspěvek na server není možné domáhat se porušování již zavedených pravidel fungování serveru. V případě porušení pravidel serveru není zohledněno, jestli uživatel poskytl, nebo neposkytl finanční podporu serveru.
 • Není možné žádným způsobem vymáhat výhody, herní itemy, nebo jiné věci za poskytnutý finanční příspěvek. Taktéž jsou tyto výhody nepřenosné.
 • Příspěvek na server bude použit výhradně na podporu serveru, tj. na prodloužení pronájmu, zvýšení slotů, vylepšení HW, nebo jako platba za pluginy, které je potřeba kupovat.
 • Všechny výhody a herní předměty poskytnuté v rámci poděkování za finanční podporu serveru jsou majetkem serveru a jejich platnost končí v den ukončení serveru, nebo po vypršení stanovené lhůty.
 • Každá forma podpory serveru má dopředu stanovenou lhůtu.
 • Po zaslání příspěvku na server se platba na server automaticky aktivuje do 15 minut od zrealizování platby.
 • Ve smyslu Všeobecných podmínek serveru je všechen virtuální majetek na serveru DarkTerminus(itemy, účty a výhody) výhradním vlastnictvím serveru a nemůže být žádným způsobem dále distribuován a prodávaný za reálné finanční prostředky. Poškozené straně v takovém případě vzniká nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení Trestního zákoníku.
 • V případě zneužívání herního bugu vzniká serveru nárok na náhradu škody způsobené takovým jednáním.

Ochrana osobních údajů

 • Registrací na našem serveru udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle směrnice GDPR s platností od 25.05.2018.
 • Registrací na našem serveru uděluje hráč souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Provozovatel jako uživatel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s provozováním serveru.
 • Ochrana osobních údajů se nevztahuje na případ, kdy má provozovatel informační povinnost danou zákonem (např. při trestném činu apartheidu, popírání zločinu komunismu, nacismu, fašismu apod.), nebo když si informace vyžádají státní orgány k tomu oprávněné ze zákona, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné
 • Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, nebo činy provozovatele na elektronickou adresu uživatele. Dále souhlasí se zasíláním obchodních informací na elektronickou adresu uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit a změnit je bez předchozího upozornění.
 • Tyto podmínky vstupují do platnosti dnem 18.05.2019