Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”) jsou neoddělitelnou součástí Podmínek užívání a přiměřeně se na ně vztahují ustanovení Podmínek užívání.

V podmínkách jsou přehledně obsaženy zásady a pravidla zpracování osobních údajů uživatelů portálu a serveru DarkTerminus.cz poskytovaných prostřednictvím webové lokality www.darkterminus.cz.

Tyto Zásady ti vysvětlí, jak budou Tvé osobní údaje, které nám poskytneš používáním naší internetové stránky zpracované, chráněné a jaké jsou v souvislosti s tím tvé možnosti. Součástí těchto Zásad jsou i Cookies pravidla.

Při každém použití naší internetové stránky nám potvrzuješ, že těmto Zásadám rozumíš a prohlašuješ, že jsi jimi vázán.

Obsah:

 • Osobní a jiné údaje, které zpracováváme.
 • Jak můžeme Tvé údaje použít.
 • Jak dlouho je uchováváme.
 • Poskytování a sdílení údajů.
 • Naše zodpovědnost.
 • Bezpečnost.
 • Tvá práva a možnosti
 • Změna zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme

Při tvé registraci na naší internetové stránce od tebe budeme požadovat e-mailovou adresu a následně uživatelské jméno. V určitých případech (např. registrace v některých službách poskytovaných na internetové stránce) od Tebe budeme požadovat i další údaje, např. tel. číslo za účelem ověření Tvojí identity, lokalitu atd. Poskytnutí těchto údajů je nevyhnutelné pro plné poskytování služeb na internetové stránce.

I bez poskytnutí těchto údajů si však můžeš obsah prohlédnout, ale nebudeš moct využít služby pro registrované uživatele, protože pro registraci je potřebný tvůj e-mail.

Při používání internetové stránky si v tvém profilu, který ti při registraci vytvoříme, můžeš, ale nemusíš uvést následující osobní údaje: Popis profilu, odkaz na profily na sociálních sítích, fotografii. Další údaje můžeš, ale nemusíš poskytnout zveřejněním na internetové stránce v diskuzích, blozích, komentářích atd. Některé z uvedených údajů mohou mít charakter osobních údajů, proto,prosím, ber na vědomí riziko jejich zneužití v případě, kdy se rozhodneš je zveřejnit na internetové stránce. Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost, nebo ochranu údajů, které zveřejňuješ na internetové stránce, nebo poskytuješ jiným osobám prostřednictvím internetu a e-mailových zpráv, ani za jejich kontrolu a to, jak používají tvé údaje získané od tebe ostatní, proto by jsi měl/a být opatrný/á při výběru údajů, které poskytneš prostřednictvím internetové stránky.

Které další údaje zpracováváme

Stejně jako většina standartních internetových stránek, i my shromažďujeme různé technické informace od návštěvníků naší internetové stránky, které se automaticky zaznamenají pomocí různých nástrojů, např. weblogy, cookies atd. (více o cookies se dočteš v sekci “Cookies pravidla”).

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím této internetové stránky, zahrnují zejména:

 • Prohlížeč, který používáš
 • Internetovou adresu, ze které jsi se připojil na naši internetovou stránku
 • Operační systém tvého zařízení (počítače, mobilního telefonu, tabletu apod.)
 • Unikátní IP adresa zařízení, které jsi použil/a pro přístup na naši internetovou stránku
 • Tvé užívání naší internetové stránky

 

Jak můžeme Tvé údaje použít

Údaje, které nám poskytneš, zpracováváme primárně za účelem samotné služby na internetové stránce, a to zejména:

 • Umožnění tvé komunikace na internetové stránce s ostatními uživateli a jejich plnohodnotného používání
 • Založení, vedení a správa tvého profilu na internetové stránce, který ti s registrací vytvoříme

Máme též oprávněný zájem na vylepšování internetové stránky, udržení našeho vztahu s Tebou a ochranu Tebe i dalších uživatelů internetové stránky. Tvé údaje proto využíváme i na následovné účely:

 • Zlepšení designu internetové stránky a optimalizaci jejího obsahu, funkcí a služeb, které poskytuje
 • Informování o našich nových produktech a službách
 • Informování o změnách na internetové stránce, pravidel jejího používání, Zásad ochrany osobních údajů a jiných podmínek, které se týkají naší internetové stránky.
 • Prosazování našich pravidel užívání internetové stránky a odhalování jejich porušení
 • Zjištění, zabránění, nebo řešení podvodu a jiného protiprávního jednání na internetové stránce, včetně použití za účely vyšetřování příslušnými orgány

Do tvé poštovní schránky na internetové stránce ti proto budeme posílat novinky       a oznámení ohledně fungování a aktualizací internetové stránky stejně jako oznámení související s tvým užíváním internetové stránky (např. upozornění na porušení Podmínek používání apod..)

Součástí naší internetové stránky jsou i reklamní nabídky od třetích osob. Jelikož máme oprávněný zájem poskytovat takové reklamy, které jsou pro tebe relevantní, zajímavé a osobní, tvé údaje využíváme pro následující účely:

Monitorování tvé aktivity počas používání naší internetové stránky

Průzkum tvého chování na internetové stránce a její používání tebou

Zobrazování cílené reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace a její případné zasílání do tvé poštovní schránky na internetové stránce

Měření a vyhodnocování efektivity reklamy

Kromě výše uvedených případů tvé údaje využíváme pouze s Tvým souhlasem, a to na následovné účely:

 • Zasílání reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace na tvoji e-mailovou adresu; v každém takovém mailu budeš mít zároveň možnost odhlásit se z odběru

Jak dlouho údaje uschováváme.

Tvé údaje, které jsi nám poskytnul, neposkytujeme, ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně. Zůstávají u nás a zpracováváme je pouze my. Tvé údaje ( kromě uživatelského jména a pohlaví ), pokud ty sám nerozhodneš jinak ( např. uvedením v tvém profilu), nezveřejňujeme. Tvé osobní údaje můžeme zpracovat i prostřednictvím zprostředkovatelů, kterými jsou osoby poskytující cloudové služby. Tvé osobní údaje nebudou přeneseny do třetí krajiny (tj. mimo EU), ani mezinárodní organizaci Souhlasíš s tím, že Tvé příspěvky mohou být tají shromažďovány internetovými vyhledávači, jako je Google. Můžeš také povolit přístup i jiným stránkám, kterými jsou např Facebook, aby měly přístup a zveřejnily na jejich stránce některý z Tvých údajů včetně tvých příspěvků na internetové stránce.

Naše zodpovědnost

Na naší internetové stránce můžeš zveřejnit a sdílet různé osobní údaje ( např. jejich uvedením na Tvém profilu) a jiný obsah ve formě příspěvků ( fotografie atd. ). V takovém případě budou tyto Tvé údaje a příspěvky přístupné ostatním ( budou veřejně dostupné) a my nemáme žádnou kontrolu a zodpovědnost za to, jak někdo jiný může využívat tvé údaje a příspěvky.

Ochrana podle těchto Zásad ochrany osobních údajů se proto na ně vztahuje jen v míře, kterou je od nás rozumné požadovat. V rámci reklamních kampaní třetích osob běžících na naší internetové stránce a v některých dalších případech ( např. blogy)  ti můžeme nabídnout určité výrobky, nebo služby prostřednictvím uzavření smluvního vztahu s třetí osobou. Nemám žádnou kontrolu a nezodpovídáme za použití osobních údajů, které jim poskytneš. Naše internetová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů a soukromí, nebo obsah těchto stránek.

 

Bezpečnost

Zavazujeme se řádně uchovávat všechny osobní a jiné údaje, které jsi nám poskytnul a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet podle pravidel uvedených v těch Zásadách.

Máme několik úrovní zabezpečení naší internetové stránky. Zavedli jsme softwarová zabezpečení ve formě šifrování všech osobních údajů a využíváme služby předních poskytovatelů hostingových služeb, které realizují hardwarové zabezpečení Tvých osobních údajů před neoprávněným přístupem.

Avšak, i navzdory naší snaze, žádný systém neposkytuje úplnou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Tvým osobním údajům a Tvé používání této internetové stránky znamená, že jsi ochotna/en přijmout toto riziko.

Tvá práva a možnosti

V souvislosti s osobními údaji, které o tobě zpracováváme, máš níže uvedená práva a možnosti.

Můžeš nás požádat o potvrzení o tom, zda-li Tvoje osobní údaje zpracováváme, a jestli tomu tak je, máš právo získat přístup k těmto údajům a informace o podmínkách jejich zpracování. Tyto informace ti poskytneme zpravidla do jednoho měsíce ode dne, kdy nás o to požádáš.

Tvé údaje na naší internetové stránce můžeš kdykoliv aktualizovat, nebo opravit v tvém profilu v části “Profil”. Doporučujeme ti tak učinit při každé změně. Máš-li problém s aktualizací tvých údajů, kontaktuj nás

Tvé údaje na naší internetové stránce můžeš kdykoliv doplnit, nebo vymazat v tvém profilu v části “Profil”.

Máš-li problém s doplněním, nebo vymazáním Tvých údajl, nebo chceš, abychom omezili zpracování Tvých údajů, nebo je vymazali, kontaktuj nás.

Můžeš namítat proti zpracování Tvých údajů, včetné údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu. V případě Tvé námitky přestaneme Tvé údaje používat, pokud nebude daný oprávněný důvod pro jejich další zpracování.

Reklamní nabídky a oznámení ti budeme zasílat na Tvoji e-mailovou adresu pouze v případě, že jsi s tím souhlasil; pokud-li je již dostávat nechceš, můžeš se z odběru kdykoliv jednoduše odhlásit.

Pokud-li chceš některou z uvedených možností využít, případně máš další otázky, kontaktuj nás na adrese podpora@darkterminus.cz .

Cookies pravidla

Cookie pravidla ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích považujeme za potřebné jasně a přesně tě informovat o účelu cookies a informacích, které se ukládají do zařízení ( počítač, mobilní telefon, tablet atd.), které při používání internetové stránky využíváš. Chceš-li naplno využít funkce a služby, které nabízí naše internetová stránka, Tvé zařízení musí mít povolené tzv. cookies. protože některé funkce internetové stránky můžeme poskytovat pouze při využívání cookies. Pomocí cookies zkoumáme účinnost designu internetové stránky jako i reklam a jiných prvků na ní zobrazeních a také nám pomáhají při ověřování tvé totožnosti v případech, kdy je to potřebné. Použitím internetové stránky souhlasíš s používáním cookies tak, jak je to uvedeno v těchto našich Cookie pravidlech.

Jak spravovat a vymazat cookies?

Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z tvého zařízení, zablokovat všechny cookies ( nebo jen cookies třetí strany), nebo varovat tě před tím, jak je cookie uložen ve tvém zařízení. Vezmi,prosím, na vědomí, že jakmile se rozhodneš blokovat všechny cookies, naše stránka nebude fungovat tak, jak bylo myšleno a nebudeš ji moct používat, nebo přistupovat k mnoha funkcím, které poskytuje.  Pokud-li jsi zablokoval všechny cookies a chceš naplno využít funkce a služby, které internetová stránka nabízí, budeš muset povolit cookies. Můžeš to udělat ve tvém prohlížeči.

Víc v nastavení Tvého prohlížeče, nebo na webové lokalitě Tvého prohlížeče:

 • Chrome: https://support.google.com
 • Firefox: https://support.mozilla.org
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com
 • Safari: https://www.apple.com
 • Viac na: http://www.allaboutcookies.org/

Změna Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme jednou za čas změnit ( především v případě právních, nebo technologických změn, pokud-li jsme přidali nové funkce internetové stránky, nebo změnili existující).

Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na internetové stránce i s datem jejího zveřejnění. Používáním naší internetové stránky po datu platnosti těchto změn máme za to, že jsi se obeznámil se změnou Zásad ochrany osobních údajů a s jejich aktuální verzí platnou počas používání internetové stránky.

Poslední revize: 18.05.2019

Máš-li nějaké otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktuj naši odpovědnou osobu na adrese podpora@darkterminus.cz.